BIOCHIP 666/NOAHIDE LAWS & NEW WORLD ORDER*


(Een afschrift van de radiouitzending volgt)

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan.

Bent u er klaar voor?

Houdt u gereed voor opzienbarende inzichten.

U zult nooit meer op dezelfde manier tegen het nieuws aankijken.

DE VOLGENDE 30 MINUTEN LUISTERT U NAAR:

THE CUTTING EDGE

Hier is David Bay, leider van Old Path Ministeries

En dit is de Cutting Edge, een radioprogramma gewijd aan het waarschuwen en informeren van God's volk.Wij zijn gebonden aan de studie en verklaring van het onfeilbare, geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God.De geuitte meningen zijn van ons en hoeven niet noodzakelijkerwijs door dit radiostation te worden gedeeld.

De Heer heeft ervoor gezorgd dat we de beschikking kregen tot een heel interessante bron:Één van die christelijke onderzoekers/auteurs zoals Texe Marrs en Ralph Epperson.Zijn naam is Terry Cook.Terry heeft er de laatste paar jaar voor gekozen het meest van zijn tijd en inspanning te wijden aan het bestuderen van de snel veranderende technologie van de Bio-Microchip.Ik ben in herhaaldelijk contact geweest met Terry Cook en heb uitgebreid geschreven materiaal ontvangen over plannen voor de Bio-Microchip. Wij zullen deze plannen in dit seminar met u delen.Maar bidt dat wij ook het feitelijk proefmodel zullen ontvangen van één van deze Bio-Microchips en de injectiespuit die specifiek werd ontwikkeld om ze te implanteren, zodat we ze aan u kunnen laten zien.

Zorg dat u komt, U zult zeer goed ingelicht worden.Tot ziens!!!.

Dit programma zal u zeer goed inlichten omdat we iets van het laatste actuele nieuws met u willen delen en we zullen een overzicht geven van die gebeurtenissen welke van het "Nooit Eerder in de Geschiedenis type" zijn, tegen het eind van dit programma zult u terecht als nooit tevoren in staat zijn iemand te weerleggen die zegt dat dit niet de laatste dagen kunnen zijn.

Laten wij beginnen door enige meest terzake doende details van deze Bio-Microchip technologie nauwkeurig te omschrijven, een proces met betrekking tot verscheidene wetenschappelijke disciplines die nu worden gecoördineerd in één geavanceerde technologie welke een dreiging inhoud die een dictator in staat stelt iedere persoon, elke seconde van de dag totaal te controleren. Onze bron van deze informatie is Terry Cook waar we het al eerder over hadden.Terry heeft een Gemeente opgericht genaamd: "Second Advent Ministeries" van waaruit hij relevant materiaal verspreidt aan zoveel mogelijk christenen.

De geschiedenis van deze Bio-Microchip technologie begint met de afzonderlijke technologische vooruitgang van onderzoek op het gebied van biologie, computer en het bijbehorende terrein van microchips.Biologisch onderzoek heeft zoveel van het menselijk lichaam onthuld dat het absoluut onvoorstelbaar is.Feitelijk ben ik lang geleden al tot de conclusie gekomen dat goddeloze wetenschappers een punt hebben bereikt waarbij ze meer van de werking van het menselijk lichaam en hersenen afweten dan ze behoren te weten.Tegelijkertijd hebben computeronderzoekers de karakteristieken en prestaties van computers zo snel verbeterd dat de fabrikanten het eenvoudigweg niet bij kunnen houden.Computers zijn zo geraffineerd en compact geworden dat een geheel nieuwe lijn laptopcomputers is gemaakt; en microchips maken deze geweldige verbetering mogelijk.Ze slinken in afmeting naar een punt waar de meest geraffineerde chips nu de afmeting hebben van een kleine rijstkorrel.Toch zijn ze meer geraffineerd dan iemand kan geloven.

Nu zijn deze parallelle onderzoeks en -ontwikkelingspaden door Federale overheidsgelden en opdracht gecombineerd.Het resultaat is dat een team van wetenschappers in de laatste tien jaar is samengesteld wiens speciale doel is de gecombineerde technologische bekwaamheden van deze drie wetenschappelijke disciplines nauw te verbinden aan het politieke doel van de Nieuwe Wereld Orde om uiteindelijk ieder persoon op aarde, iedere minuut van de dag te controleren.Deze beoogde controle omvat het terrein van de economie en toezicht, zodat ieder persoon in de gaten kan worden gehouden en gecontroleerd kan worden.Iedere financiële transactie zal worden geregistreerd tot op de dollar nauwkeurig, de goederen die worden gekocht, het tijdstip en de plaats van de transactie.Deze controle vereist dat iedere burger óf een soort creditkaart óf een equivalente lichaamschip in zijn/haar lichaam meedraagt.Deze creditkaart en/of lichaamschip zou een onbeperkt aantal keren moeten kunnen worden bijgewerkt.Maar het voornaamste punt is dat deze technologie van nature passief is.Het zal voortdurend geactiveerd moeten worden door een uitwendige bron.

De planners van de Nieuwe Wereld Orde zijn echter geobsedeerd door de mogelijkheid dat weerstand tegen hun bewind kan ontstaan, vooral onder die lastige Amerikanen die eens wapens in hun bezit hadden en die er waarschijnlijk nog een paar hebben weten te verstoppen.Het uitsluiten van de mogelijkheid op weerstand vereist dat de plaats waar een persoon zich op aarde bevindt , iedere seconde van de dag in de gaten wordt gehouden.Dit maakt een paar aparte technologische vereisten noodzakelijk, anders dan voor de economische controle die we net hebben geschetst.Deze politieke vereiste zou absoluut moeten zijn als de fysieke locatie van ieder persoon op aarde bekend zou moeten worden bij de hogere autoriteiten.Een signaal zou vaak gedurende de dag naar een tracking station moeten worden uitgezonden, het zenden van een signaal dat uniek zou moeten zijn voor de individuele burger.Dit signaal zou door tracking stations moeten worden opgepikt zodat de fysieke locatie van de burger in kaart kan worden gebracht.De burger zou zich simpelweg niet meer ergens naar toe kunnen verplaatsen zonder dat één of andere hogere autoriteit dit, als hij dat wenst, zou weten.Deze technologie zou actief moeten zijn daar het continu een signaal uitzendt.Aangezien mensen het niet prettig vinden om door een absolute dictator te worden gecontroleerd, zullen velen zich uit alle macht verzetten tegen deze technologie.Ze zouden het bij zich dragen van een soort credit kaart weigeren als ze wisten dat het doel is hun te controleren door het ten alle tijden onthullen van hun lokatie.Daarom moet deze technologie er één zijn die opgedrongen kan worden op degenen die weerstand zouden bieden, en die nooit verwijderd kan worden.Aldus zijn de planners van de Nieuwe Wereld Orde tot de conclusie gekomen dat dit apparaatje onderhuids moet worden geïmplanteerd.Er is nog een andere en zeer belangrijk en moeilijke vereiste: Deze technologie moet worden ontworpen met een krachtbron die gemakkelijk en snel wordt ververst.

Deze twee technologieën zijn zeer verschillend; één is actief en de ander passief.Toch hebben de planners van de Nieuwe Wereld Orde beide technologieën nodig als hun satanisch plan succesvol moet worden gerealiseerd.Zou het niet prachtig zijn als deze twee technologieën gecombineerd kunnen worden in één technologische vinding?Dat zou het inderdaad zijn, en de wetenschap is naar voren gekomen met het perfecte antwoord; de Bio-Microchip met een lengte kleiner dan een kwart inch(6,4 mm) en kan met behulp van een injectiespuit worden ingebracht.

Deze Bio-Microchip wordt zo genoemd omdat het een computerchip is die zowel een zender als een ontvanger is. Met ander woorden, deze microchip zendt voortdurend een signaal uit dat kan worden opgepikt door zgn tracking stations en het kan millioenen keren veranderd worden met een technologie gelijk aan dat van UPC(Universal Product Code)technologie, en aldus gebruikt kan worden voor financiële en persoonlijke transacties gedurende het leven van een individu.Laat ons deze twee technologische gedeelten van de microchip apart bespreken. .

Ten eerste zal het gedurende iedere dag een continu signaal uitzenden dat op een unieke manier die persoon en zijn/haar verblijfplaats zal identificeren.Er zal geen manier zijn dat een persoon zich kan verbergen voor de autoriteiten als eenmaal deze nieuwe microchip is geïnstalleerd.Echter, om dit constante signaal uit te kunnen zenden moet deze microchip worden gevoed door een hoogst uniek batterijtje.één dat voortdurend wordt opgeladen door het menselijk lichaam.Dit zeer geavanceerde batterijtje wordt voortdurend opgeladen door de warmteschommelingen welke het menselijk lichaam gedurende de gehele dag afgeeft.Daarom wordt, zolang als de persoon leeft, het batterijtje voortdurend opgeladen.Toen de onderzoekers dit batterijtje ontwikkelde worstelde ze met de vraag welke gedeelten van het lichaam het meest ideaal zou zijn om de Biomicrochip te implanteren.Welke lichaamsdelen zouden het meest efficiënt zijn om het batterijtje ideaal opgeladen te houden?

Onderzoekers spendeerde 1,5 millioen dollar om het antwoord te vinden op deze hoogst belangrijke praktische vraag.Per slot van rekening kan men het zich niet veroorloven dat tienduizenden persoonlijke microchips zonder voeding komen te zitten.Na veel research kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er twee gelijke ideale lichaamsdelen in aanmerking komen om deze biologisch gevoedde batterij volledig geladen te houden.En welke lichaamsdelen noemden zij?Kenners van Bijbelse profetieën hadden deze wetenschappelijke onderzoekers een boel geld kunnen besparen.We zouden eenvoudigweg naar Openbaring 13:16-17 hebben kunnen verwijzen waar onze Here Jezus Christus aan de Apostel Johannes onthulde dat de rechterhand en het voorhoofd de twee plaatsen zouden zijn waar het merkteken geïmplanteerd zou worden.Ja, deze wetenschappelijke onderzoekers ontdekten dat het menselijk lichaam twee delen had welke even efficiënt waren in het laden van deze biologische batterij-de rechterhand en het voorhoofd.Ze ontdekten zelfs dat de linkerhand niet zo efficiënt is als de rechterhand om deze batterij te laden, omdat warmteschommelingen in de rechterhand groter zijn om redenen die ze niet helemaal begrijpen.Wordt uw geloof niet opgebouwd als u dit soort gevallen ziet waar God heeft opgetreden om te verzekeren dat zelfs het kleinste detail van Zijn Profetieën zijn vervuld?Dit schitterende geval van kleine details die belangrijk zijn voor God brengt in mijn gedachten zijn krachtige uitspraak in Jesaja 34:16 waar God zegt "Zoekt in het boek des Heren, en leest; niet één van dezen(details van de Profetie) zal er feilen; het één noch het ander zal men missen [in vervulling]..." [Bijbel commentaar](Statenvertaling)

Zoals we al eerder zeiden zal deze Bio-Microchip voortdurend een zeer laag frequent signaal uitzenden, dat ieder individu op aarde zal identificeren.Deze signalen zullen overgenomen worden door een combinatie van grondantennes zoals de antennes die nu koortsachtig worden geplaatst voor het cellulaire telefoonnetwerk en door laaghangende stationaire satellieten.Terry Cook verklaarde dat de planners van de Nieuwe Wereld Orde hebben vastgesteld dat ze 66 van deze laaghangende satellieten nodig hebben.Is dat niet een interessant occult getal?In hun occult geloof is 6 het getal van een mens en de versterking 66, zoals zij geloven, geleid zal worden door de ultieme man: de antichrist, aan wie ze het heilige getal 666 hebben toegekend.Aldus zal de meest onderdrukkende regering uit de wereldgeschiedenis, zoals voorspeld door daniël, geïndentificeerd worden door het getal 66.

Laten we nu het passieve ontvanger gedeelte van deze technologie onderzoeken.Deze kleine microchip kan 34 milliard unieke individuele identificatie codes bevatten en aldus gemakkelijk voorzien in de mogelijkheid om ieder mens op deze aardbodem te voorzien van een unieke code.Deze kaart zou dan worden gebruikt op dezelfde wijze waarmee we vandaag plastic creditkaarten gebruiken.Maar meer dan dat zijn er plannen om deze implanteerbare microchip te gebruiken i.p.v paspoorten en rijbewijzen.En weest niet verrast om te ontdekken dat mensen voor ieder bestaand regeringsprogramma geïndentificeerd zullen worden door het scannen van deze microchip.Deze microchips zijn inmiddels via de veterinaire kanalen gedurende de laatste twee decennia in dieren geïmplanteerd zodat de problemen van deze technologie bekend en opgelost zijn.

Het toneel wordt nu klaargemaakt om deze technologie op het unieke moment in de wereldgeschiedenis op mensen toe te passen.Dit "juiste moment" in de wereldgeschiedenis is ons inmiddels bekend geworden door occulte geschriften van de Nieuwe Wereld Orde.Zowel David Spangler en Benjamin Creme hebben herhaaldelijk verklaard dat, nadat de christus verschijnt, de hele wereldbevolking gedwongen zal worden om een "massale wereldomvattende inwijding" te ondergaan. Deze inwijding waar ze het over hebben is eenvoudigweg een typische satanische inwijding waar Master D.K over spreekt in The Externalisation Of The Hierarchy als " het publieke herstel van de oude mysteries."Met andere woorden deze wereldomvattende inwijdingen zullen officieël de trouw aan satan door de antichrist van de mensen op aarde overdragen.Bij deze wereldomvattende inwijdingen zullen mensen gedwongen worden om hem trouw te zweren, en zullen deze geimplanteerde microchips worden gegeven als een teken van hun nieuwe trouw. Aldus zullen mensen die geimplanteerde microchips ontvangen vanwege hun betuigde trouw aan satan.Hierdoor kan en zal God hen verantwoordelijk houden voor deze hoogst spirituele beslissing.Of deze massale inwijding gebeurt aan het begin van de grote verdrukking of in het midden is op dit moment nog niet bekend.De voornaamste factor is dat de tijd snel nadert waar deze technologie op grote schaal gebruikt zal gaan worden door de antichrist om zijn doelen te verwezenlijken, dit alles in vervulling van Bijbelse Profetieën.

Een laatste opmerking is op zijn plaats in de discussie over de doorbraak van deze ongelooflijk gecompliceerde technologische uitvinding.Er gaan berichten die zeggen dat de wetenschappers die betrokken zijn bij dit project onder een unieke druk werken.Ze voelen gezamelijk een intense behoefte om deze Bio-microchip zeer, zeer spoedig te perfectioneren.Feitelijk voelen ze de behoefte om de perfectie van deze technologie nu te bereiken.Deze intense mentale druk lijkt erg veel op de intense druk die werd gevoeld door de onderhandelaars van het PLO/Israelisch accoord getekend op 13 september 1993, net drie dagen vóór het begin van het Joodse feest der bazuinen.Aangezien deze gebeurtenissen beiden van kritiek belang zijn voor de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde, zou de Heilige Geest deze intense mentale druk in hun geest kunnen brengen om ze snel hun werk van de eindtijd te laten realiseren?Denk aan wat Jezus de Apostel Johannes vertelde in Openbaring 17:17 , "Want God heeft in hun hart gegeven Zijn zin te volbengen..." De context in deze passage is het politieke plan zoals voorgesteld door de 10 leiders van de wereldomvattende federatie van 10 landen.Maar als de Heilige Geest de bijzonderheden in de geesten van de 10 nationale leiders legt, zou Hij er gemakkelijk in slagen om in een kort tijdsbestek soortgelijke gedachten en druk te leggen in de geesten van andere leiders van de Nieuwe Wereld Orde.

Christen, kijk omhoog, want uw verlossing genaakt.

U heeft geluisterd naar de Cutting Edge, Een radioprogramma van Old Paths Ministries.


*Vertaling van NOAHIDE LAWS & NEW WORLD ORDER niet beschikbaar.


Met dank aan: the cutting edge URL http://www.cuttingedge.org/news/headline.htmlVoor het oorspronkelijke (engelstalige) artikel klik hier En voor "The cutting edge"klik hier


http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm/

NAAR HOOFDPAGINA