NEWSALERT:
kruisEindtijd Informatie Web
Gamla - Operation: Fly Our Flag netscape IE wingroove AdobeReader RealPlayer Under Construction English

E-mail

Email: henryv@ziggo.nl
De klaagmuur te Jeruzalemklaagmuur


Belangrijk: EIW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reclamebanners en links vanaf deze banners die op de pagina's van deze site zouden kunnen verschijnen. Site best bekeken met een resolutie van 1024*768, min. 16 bits kleuren. Als u hier nieuw bent leest u dan a.u.b dit eerst.


ATTENTIE ! Vanwege de enorme hoeveelheid verkeer op deze site slaat de lokatie op Wanadoo (Orange) steeds vaker uit bandbreedte. Bookmark in ieder geval dit url: http://www.openbaring.org om de bandbreedte te spreiden.
Omdat u geinformeerd dient te worden in deze laatste dagen (uren)


To our English speaking visitors: This is a non-commercial christian (Dutch) website containing a collection of links and articles that relate to Bible Endtime Prophecies.For an English version click here or on the Union Jack on top of page.


Vindt u ook dat de media soms eenzijdige en anti-Israëlische berichten publiceren? Onjuiste of onvolledige berichtgeving richt grote schade aan. Sommige verslaggevers lijken voortdurend Israël aan te vallen en verhullen hun sympathie voor terroristen nauwelijks. - U kunt er iets aan doen! - Meer


De 13 Satanische Bloedlijnen
DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN -- De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde
-- Robin de Ruiter en co-auteur Fritz Springmeier
HERZIENE UITGAVE: 'De 13 Satanische Bloedlijnen' - Dit boek gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en is onlangs in Frankrijk verboden...-- Vanaf 14 november 2008 verkrijgbaar bij de betere boekhandel -- Paperback EUR 24,95 -- ISBN: 978-90-801623-96
Voor dit en andere boeken zie de website van Mayra publications.
Een aanrader voor een ieder die op de hoogte wil zijn van de ontwikkelingen m.b.t tot de Nieuwe Wereld Orde
PROFETIE IN HET NIEUWS

actueel


Hallo allemaal:

Welkom bij een vernieuwd EIW.


EIW is in een nieuw jasje gestoken en is nu (meer) compatible met IE, Netscape, Firefox en Opera. Het hoofd url is nog steeds Openbaring.org. Tweede keus is: http://83.161.104.6/henryv/index.htm Derde keus: Ziggo (voorheen Wanadoo/Orange.) Voor de volledige URL's zie onderaan deze pagina. Bookmark in ieder geval de eerste twee. De 'oude' versie van deze site staat overigens op fortunecity geparkeerd tot ? maar zal niet verder meer bijgewerkt worden. Een volgende stap is om deze middelste kolom frequenter bij te werken, daar waar de tijd het toestaat. Het opnieuw opzetten van deze site heeft veel tijd opgeslokt. Een x-aantal 'deadlinks' zijn verwijderd en er is gepoogd meer volgens de W3C standaard te werken. De verschillende pagina's zullen, waar nodig, regelmatig (dagelijks) worden bijgewerkt. Bezoek ook eens de audio -- en videopagina van EIW om 'up to date' te blijven met de huidige ontwikkelingen, o.m in het Midden Oosten.

Het is duidelijk dat de tijd dringt en dit is niet alleen hier de algemene gedachte. Vele christenen in binnen - en buitenland voelen een sterke urgentie. De contouren van het laatste stukje menselijke heerschappij en de opkomst van een antichristelijk rijk o.l.v de antichrist en z'n valse profeet worden steeds zichtbaarder. We blijven natuurlijk de ontwikkelingen volgen.

Verder is op dit moment het treffen tussen het Israelische leger en de Hezbollah aan de gang. Een conflict wat niet kon uitblijven en waarbij meerdere landen (in de regio) betrokken zouden kunnen raken. Deze storm zou weer (even) kunnen luwen maar het is ook mogelijk dat deze totaal gaat escaleren. Sommigen spreken zelfs al openlijk uit dat WW3 is begonnen. Ook profetisch relevant en opmerkelijk is dat er, zoals op deze screenshot (medio juli 2006) van FoxNews is te zien, gezocht wordt naar een vredesverbond. We weten uit de bijbel (Daniël) dat er in de nabije toekomst een 'vredes'verbond met de antichrist zal worden bevestigd. Dit zal echter een 'verbond des doods' blijken te zijn en zal leiden naar de laatste grote oorlog, Armageddon.


De natuurrampen gaan, zoals verwacht, ook onverminderd door conform de profetie uit o.a Matheüs 24. Het aantal aardbevingen, al of niet gepaard gaande met tsunami's, vulkaanuitbarstingen of vulkanen die op het punt staan uit te barsten, orkanen, tornado's, extreem weer etc. schreeuwen om onze aandacht. Deze rampen volgen elkaar snel op overeenkomstig de weeën in ditzelfde boek. We kunnen gerust stellen dat de oordelen over deze verdorven wereld al (een beetje) aan de gang zijn en alleen maar in hevigheid en frequentie zullen toenemen.


Het laatste woord over 11 september 2001 is ook nog lang niet gesproken. Een aantal onthullende video's over de grootste terreuractie ooit zijn op de audio - en videopagina te bekijken. We laten even buiten beschouwing wie nu de eigenlijke terroristen zijn maar het is duidelijk dat de officiële versie over 911, zoals gepresenteerd in 'the 911 commission report', in strijd is met de feiten zoals in deze video's worden getoond. Het is ook gewoon een kwestie van je verstand gebruiken. Maar het officiële 'sprookje' van bijv. de in het Pentagon gecrashte Boeing 757 blijft bestaan en wordt ook hier in Nederland door de (gecontroleerde) media en politici gehandhaaft, wellicht met het oog op een toekomstige carrière in het europese parlement. De video 'painful deceptions' (pijnlijk bedrog) mocht zelfs niet in het britse parlement vertoond worden. Is men misschien ergens bang voor ? Kortom, het is 'politiek niet correct' om iets anders te beweren m.b.t 911 dan de officiële versie. Iedereen die het lef heeft dat wel te doen wordt als een 'conspiracy nut' betiteld. Je moet je ernstig afvragen wie hier nu de eigenlijke 'nuts' zijn. 11 september heeft de voorbereidingen van de (technologische) slavernij alleen maar versneld en dat was waarschijnlijk ook de bedoeling.


Ook steeds meer 'politiek incorrect' is het geloof in één absolute Waarheid, nl. die in Jezus Christus. Dit alles in het kader 'om de boel bij elkaar te houden'. Op zich een nobel streven maar niet als het ten koste gaat van de Waarheid. Deze Waarheid staat in de evangelieën te lezen en de noodzaak van de wedergeboorte van de mens kan dan ook niet genoeg benadrukt worden. Klik op het artikel 'U moet wederom geboren worden' (om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan). Als u het (nog) van plan bent stel het niet langer meer uit. Uw eeuwig behoud staat op het spel. En we weten nl. niet hoeveel (weinig) tijd er nog rest. Afgezien van de eindtijd weet je trouwens niet of je de volgende dag of zelfs het volgende uur haalt. Iedereen die sterft zonder Jezus Christus als zijn Verlosser te hebben aanvaard gaat voor eeuwig verloren volgens de bijbel. De bijbel heeft veel zaken (o.a tekenen) die we in onze tijd zien gebeuren reeds lang van te voren voorspeld dus de rest is ook waar. Te geloven in toeval is zelfbedrog. Vanwege de correctheid van de bijbel is het dan ook geen wonder dat de inhoud wordt aangevallen zoals we dat de afgelopen maanden weer hebben kunnen constateren middels o.a de Da Vinci code en het 'evangelie van Judas'. Volgens de bijbel gaat de duivel in de eindtijd als een briesende leeuw rond en tekeer, zoekende wie hij kan verslinden want zijn tijd is kort. Blijf dus in de Waarheid (of kom in de Waarheid) en versterk uw persoonlijk relatie met Jezus Christus. De enige plek in het heelal waar uw veilig bent.


Als er op een gegeven moment een (charismatische) man op het wereldtoneel komt, waarschijnlijk tijdens één of andere ernstige (wereldwijde) crisis(en) door wat voor oorza(a)k(en) dan ook, die vanuit Europa wereldwijd veel macht en invloed krijgt en op een zeker moment een merkteken met zijn naam (onbekend op dit moment) of het getal van zijn naam (666) zal invoeren op (in) de rechterhand of het voorhoofd om te kunnen kopen of verkopen, dan is dit de reeds lang geprofeteerde antichrist uit Openbaring en Daniël. Ook zal hij geassisteerd worden door een helper die eveneens veel macht en invloed zal weten te verwerven en die fungeert als de geestelijk leider/propagandist voor deze wereldregering. De profetie over het merkteken (en de eeuwige consequentie van het ontvangen hiervan) speciaal voor de nieuwkomers hier nog eens onder gezet.

Openbaring 13: 16-18:
"16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest , want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig."

Openbaring 14: 9-11
"9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en het beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt."


De 6, 66 en 666 conditionering gaat, ter voorbereiding van bovenstaande, dus ook door. Vele voorbeelden hiervan zijn inmiddels opgestuurd of zelf geconstateerd. Hieronder van links naar rechts een screenshot van Cartoon Network (klik op afbeelding voor vergroting), opgestuurd door een lezer uit Florida, en hoe de kids worden rijp gemaakt voor het komende merkteken, de middelste foto toont hoe een etiquette kan evolueren. Links de oude etiquette en rechts het meest recente ontwerp (let op de letter 'O' die in de vorm van een '6' is veranderd, een verschijnsel dat we regelmatig tegenkomen), en daarnaast een foto van een winkelcentrum, opgestuurd door een oplettende nederlandse lezer. Wordt vervolgd.

Narutocartoonsixesonforehead.jpg Joysoapcomparison.jpg cropmiddenwaard.jpg
En dit komt net op de valreep binnen. Zo ziet dit pakje chocomel er gespiegeld uit. Met zeer veel moeite proberen we te bedenken wat het motief voor dit ontwerp anders kan zijn dan de arme consument rijp te maken voor 666.


We danken tenslotte bij deze iedereen die een bijdrage, in welke vorm dan ook, heeft geleverd aan de tot standkoming en onderhoud van deze website. Natuurlijk gaat de grootste dank uit naar de Here Jezus Christus, zonder Hem was deze site allang ter ziele gegaan. Er is gelukkig anders beslist. Er was (en is ) zeer veel tegenstand, vrijwel vanaf het begin. Uw gebeden zijn dus noodzakelijk en worden zeer gewaardeerd.


"Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog want uw verlossing genaakt." (Lukas 21: 28)

P.S Onderstaande stamt uit 2000 maar is niet minder actueel en blijft hier dus nog even staan totdat het geleidelijk aan wordt vervangen.


Project L.U.C.I.D
Het 666 universeel controle systeem v/h beest.

LUCID_SYSTEM -- Een Universeel Informatie -- en Identificatiesysteem Project L.U.C.I.D, het universele computersysteem inclusief biometrische sensoren, smart cards en uiteindelijk geïmplanteerde biochips, dat de hele wereld in slavernij zal brengen. U leest er hier meer over in een samenvatting van deze bestseller van de Amerikaanse auteur Texe Marss.
De tijd is zeer kort !


Het profetische plaatje wordt met de dag duidelijker. De hele wereld wordt klaar gemaakt voor de laatste fase van 6000 jaar menselijk geschiedenis. De grootste holocaust allertijden staat voor de deur.Onder andere de (vele) overstromingen van de afgelopen maanden op vele plaatsen in de wereld, vreemd en extreem weer, tornado's en orkanen, het steeds groter wordende gat in de ozonlaag, ijsbergen die afbreken, vele zware aardbevingen, AIDS BSE en andere epidemieën, en de bewapening en opbouw van het nucleaire arsenaal in het Midden-Oosten schreeuwen om onze aandacht.Seculaire bronnen hebben voor genoemde ontwikkelingen ook een benaming. Zij noemen het "The Quickening". Christenen noemen het de weeën uit Matteüs 24.

Niet in de laatste plaats zijn natuurlijk van groot profetisch belang de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten.Volgens velen, waaronder Hal Lindsey, is de slag om Jeruzalem begonnen. De geest is uit de fles. Jeruzalem wordt inderdaad die lastige steen waar velen zich deerlijk aan zullen verwonden. Heel opmerkelijk is ook de laatste alinea van dit artikel van de internet editie v/d Jerusalem Post. Hier staat te lezen:

"We hebben nu de behoefte aan een objectieve en eerlijke bemiddelaar die het vertrouwen heeft van beide partijen in het Israelisch/Palestijns conflict om ons naar de onderhandelingstafel te brengen. Amerika kan het niet, Rusland heeft geen serieuze inbreng. De oplossing moet ergens anders worden gevonden, misschien in één van de landen v/d Europese Gemeenschap. Iemand moet beide partijen een uitweg wijzen voordat het te laat is voor een vredige oplossing."

Hoe treffend is het dan ook dat we in de bijbel lezen dat er inderdaad iemand (de antichrist) uit het herstelde Romeinse rijk (Europa) een verbond zal gaan sluiten met de Joden. (Daniël 9: 27)


Het Europese Parlement heeft een vacante plaats. Welk zetelnummer denkt u dat er nog vrij is van de 679? U Leest er hier meer over (engelstalig). : Deze stoel is medio 2006 nog steeds vacant, maar voor hoelang (kort) nog ? De vraag is natuurlijk of deze stoel bezet gaat worden. Het zou er immers 'te dik opliggen' als degene, wiens naam opgeteld op 666 uitkomt, hier op plaats gaat nemen (althans, in eerste instantie). Hij zou zich zo immers gemakkelijk verraden en het bedrog moet zo lang mogelijk doorgaan.


Tekens op het voorhoofd


Hele massa's mensen en metname kinderen worden geconditioneerd voor satanische merktekens op het voorhoofd. Daarnaast worden ze ook nog "speels" ingewijd in allerlei occulte rituelen. U heeft het natuurlijk al geraden, ik heb het hier over de 'Harry Potter reeks', , geschreven door de Engelse J.K Rowlings. Ook in Nederland natuurlijk weer een grote aanhang. Een paar dagen geleden heeft u op het nos journaal de stormloop op de boekhandels (rond middernacht ) kunnen zien, inclusief de beelden van heksen, toverstokjes, uitspreken van toverformules, waarzeggerij etc. En zo vallen hele menigten straks als een rijpe appel in de handen van de antichrist en de valse profeet. De mensen zijn geconditioneerd en de weg is geplaveid.


Verder: " Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. en " Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. " ( Matteüs 24:4-6 en 23-28 )

Eigenlijk zou bovenstaande tekst in groot en vet lettertype moeten worden getypt. Jezus wist al lang van te voren dat er in de laatste dagen valse christussen en valse profeten zouden verschijnen. Één daarvan is de valse Christus Maitreya die al sinds jaar en dag door de Schotse Benjamin Creme wordt gepromoot. Maitreya zal overigens in volgende updates nog aan bod komen. In ieder geval kunt u hier al een voorbeeldje van een valse Christus (url: jesusisback.com) bekijken onder het kopje "bedrieger van de week" Dit echter alleen als bewijs voor de letterlijke vervulling van Jezus woorden. En houdt u a.u.b ook maar dat ééndollarbiljet in uw zak. Dit is slechts één van de vele charlatans die al of niet via internet opereren.


Veel mensen hebben er geen idee van hoe ver de techniek al gevorderd is en dan metname vernuftige apparaatjes (de biochip bijv. bestaat uit zo'n 250.000 onderdelen) die onderhuids kunnen gaan. Naast o.a de biochip en "Digital Angel" is er ook al enige tijd de gepatenteerde "bodyclock" Met het oog op het merkteken v/h beest uit Openbaring 13:16-18) is het toch wel opvallend dat dit, naast al die andere (overvloedige) tekenen van de eindtijd, de laatste tijd allemaal technisch mogelijk is geworden. Extra aandachtspunt voor degenen die het hele bijbelboek Openbaring willen "vergeestelijken"

Tot ziens bij de volgende update!


EIW mailinglist

Vul hier uw emailadres in
en blijf op de hoogte van updates!
Subscribe Unsubscribe
Hosting by YMLP.com


Gezicht op Delft
Gezicht op Delft, Johannes Vermeer, ca. 1660-1661, Olieverf op doek, 96,5 x 115,7 cm, Mauritshuis, Den Haag

Deze site 'hosted' in Delft


Tekenen v/d eindtijd
Lukas 21:28


aardbevingen

biometrische identificatie


kennis zal vermeerderen

Overige info, links en artikelen

Project L.U.C.I.D -- Het 666 controlesysteem v/h beest

6, 66 en 666 conditionering

Interessante boekenDe Antichrist Wie Heeft God Gemaakt?
'Een zeer knappe uiteenzetting van de bijbelse gegevens over de persoon en het werk van de Antichrist.'Arthur W. Pink. Verkrijgbaar via Johannes Multimedia of bij boekhandel.org ISBN: 9789081950800. Uitgever: Maatkamp


Kom, Here Jezus
Een verklaring van het boek Openbaring door Watchman Nee. Verkrijgbaar via de boekhandel, via BOL.COM, of via watchmannee.nl ISBN: 9789086030262. Uitgever: Maatkamp


Wie Heeft God Gemaakt? Edgar Andrews
Verkrijgbaar via BOL.COM, ISBN10: 9063181396. Uitgever: Maatkamp

De protocollen van de wijzen van Sion ontsluierd
De protocollen van de Wijzen van Sion ontsluierd.
Dit unieke boek is het langverwachte vervolg op de bestseller: 'De 13 Satanische Bloedlijnen - Wegbereiders van de Antichrist' -- NU VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL -- Robin de Ruiter Paperback EUR 22,00 ISBN 9789080162372 Meer info op de website van Mayra publications.

De 13 satanische bloedlijnen De 13 satanische bloedlijnen is een van de meest spraakmakende publicaties over de antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst. De auteur ontmaskert nauwkeurig de occulte bloedlijn van de antichrist welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan. Voor meer info ( pdf bestand) klik hier.


11 september,  een onderzoek naar de feiten 11 september, een onderzoek naar de feiten -- David Ray Griffin heeft een buitengewoon boek geschreven. Zelfs als je voor maar dertig procent onbevooroordeeld bent, verandert dit boek als je het zorgvuldig leest vrijwel zeker je denkwijze over de manier waarop de grondwettelijke democratie van de Verenigde Staten in de hoogste regionen van de regering werkt. Het komt zelden voor dat een boek zo'n potentie in zich draagt om de geschiedenis te bepalen. Voor een gratis e-boek (pdf) klik hier.Johannes 3:3 -- 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien."