BIOMETRISCHE IDENTIFICATIEhandscanner Openbaring 13:16-18 "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig." (NBG_1951)Biometrie is het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals bijvoorbeeld iemands retinapatroon, vingerafdruk, handlijn patroon, stem etc. Dit is dus bij uitstek geschikt om iemand's identiteit met zekerheid vast te stellen voor bijvoorbeeld financiële transacties en toegangscontrole tot gebouwen. Aangezien er vrij regelmatig gefraudeerd wordt met de bestaande identificatie middelen, wordt de roep om een fraude bestendige identificatie steeds luider. Dit uit zich dan ook in de snel groeiende markt voor biometrische apparaten. Een groot nadeel van deze apparaten is dat ze (nog) steeds relatief kostbaar zijn. De prijzen voor (computer rand) apparatuur kunnen echter snel dalen.

Bedenkt u wel dat we niet pretenderen dat de hier getoonde apparaten persé zouden kunnen gaan functioneren voor het scannen van het merkteken uit Openbaring 13:16-18. Dit merkteken is op dit moment nog niet bekend en volgens Openbaring wordt het aangebracht OP of IN de rechterhand of het voorhoofd. Bij biometrie is hier (nog?) geen sprake van. Duidelijk is wel dat de infrastructuur voor dit merkteken in snel tempo verder wordt aangelegd en geperfectioneerd. Apparaten die gaan dienen voor het scannen van dit merkteken kunnen relatief eenvoudig in de bestaande infrastructuur worden geïntegreerd. Onderstaand een aantal voorbeelden van wat er zoal op de markt komt.

Ik verwacht dat we de komende maanden meer over biometrische identificatie methoden zullen horen in het NIEUWS om de mensen ervan te overtuigen dat het de beveiliging van uw financiële transacties ten goede komt. Men vertelt er alleen niet bij dat het uiteindelijke doel is om de bevolking totaal financiëel (en dus ook op alle andere manieren) te controleren.ID Authentication, Verification, Valedation -- a two-factor system: subdermal number on chip + biometric identifier

Handscanner:
Een voorbeeld van een handscanner kunt u hier vinden. Merk op dat op de afbeeldingen de rechterhand wordt gescand. (Openbaring 13:16-18). Een ander voorbeeld kunt u hier zien. Hier wordt mede een generatie voorbewerkt om de rechterhand onder één of andere scanner te leggen, geheel in overeenstemming met bovenstaande profetie.

Subcuteneous implant (onderhuidse implantatie):
Door hier te klikken komt u bij het US PATENT&TRADEMARK OFFICE waar deze vinding staat geregistreerd. Door hier te klikken krijgt u de vertaling van de (korte) omschrijving van dit patent. Of dit enige profetische implicaties heeft valt nog te bezien, maar feit is wel dat er steeds meer apparaten/scanners op de markt verschijnen die in de buurt van uw (rechter) hand of voorhoofd komen.

PATENT TOEKENNING OP EEN LASER TATOEAGE VOOR ELEKTRONISCHE TRANSACTIES!!!!!!!
Dit heeft dus duidelijk wel profetische implicaties: Het US PATENT&TRADEMARK OFFICE heeft onlangs een patentaanvraag gehonoreerd voor een lasertatoeage speciaal voor het authentiseren van elektronische verkooptransacties. Het staat vermeldt onder nummer: 5.878.155 Door hier te klikken gaat u er rechtstreeks naar toe. Klik hier voor de nederlandse vertaling van de samenvatting van dit patent. Dit begint griezelig veel te lijken op het merkteken uit Openbaring 13:16-18. Zie ook het volgende artikel van de cutting edge of dit artikel.

Microsoft gaat vingerafdruk en oog als wachtwoord gebruiken om de identiteit van computergebruikers te verifiëren
2 Mei, 2000 Weekend News Today By Weekend Staff. ++ Source: Yahoo! Reuters

Microsoft Corp. nam dinsdag een belangrijke stap om biometrie te ondersteunen, de beveiligingstechniek die vingerafdruk en oog (irispatroon) gebruikt als een alternatief voor wachtwoorden om de identiteit van een computergebruiker te verifiëren. Het bedrijf verkreeg de biometrische verificatie technologie van I/O Software Inc. en zei dat het al deze zomer zal beginnen om het in haar Windows software op te nemen. Biometrie wordt al lang gepromoot als een veiliger en gemakkelijker alternatief voor wachtwoorden, fiscale nummers of zelfs moeder's voornamen, die moeilijk te onthouden zijn en gemakkelijk in verkeerde handen kunnen vallen. Specialisten uit de industrie zeggen dat deze stap van Microsoft de spil kan zijn om te helpen het gebruik op uitgebreide schaal te bespoedigen. In tegenstelling tot wachtwoorden is het feitelijk onmogelijk dat zgn biometrische sleutels in verkeerde handen vallen omdat de vingerafdruk letterlijk deel uit maakt van de hand van de individuele gebruiker. Maar terwijl veel computergebruikers graag een lange lijst met wachtwoorden zouden willen ruilen voor een eenvoudige vingerafdruklezer was een dergelijke biometrische technologie tot voor kort veel te kostbaar. Microsoft zegt dat het van plan is deze zomer biometrische ondersteuning voor haar gebruikers van Windows 2000 software aan te bieden en zal de beveiliging in de toekomst volledig in Windows opnemen.

(Opm.EIW: Weer een stap genomen om één of andere vorm van censuur in te stellen en een andere aanval op onze privacy. Op een dag moet je, om op internet te kunnen inloggen, je hand onder één of andere scanner leggen (al of niet in combinatie met een 'smartcard') zodat bijv je ISP exact weet wie er ingelogd is. En uiteindelijk zul je alleen toegang tot internet kunnen krijgen als je het merkteken van het beest hebt. Dan houden wij het in ieder geval hier voor gezien. Werkelijk een efficiënte manier om christenen van het WWW te bannen.)

Voor de meest recente ontwikkelingen volg deze link.


Aanbevolen links om op de hoogte te blijven van RFID (Radio Frequency Identification) en BIOMETRIE: (aug.'05)

VIDEO Biometrie -- Zeg maar dag tegen je privacy (en vrijheid)
Biometrie -- Zeg maar dag tegen je privacy (en vrijheid)

SecureID News (met audiolinks)
Katherine Albrecht', Spychips.com
HetVerzet.nl
Apocalyptic hope


http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA