content="text/html; charset=iso-8859-1"> Terry L. Cook, Het merkteken van de nieuwe wereldorde: I.D. Biochip in Uw Rechter Hand!
     

415 Web Design
Advertise on PropheZine


Het Merkteken van de Nieuwe Wereld Orde:
I.D. Biochip in uw Rechter Hand!

 

Door: Terry L. Cook

Clinton's voorgestelde ziekenfondskaart, een verkapt NATIONAAL ID-BEWIJS, is een ingenieus plan om de levens van Amerikaanse burgers na te gaan en te controleren. Dit nieuwe ID-bewijs zal Big Brother en Big Sister (Ome Bill en tante Hillary, of elke andere vertegenwoordiger van de Nieuwe Wereld Orde) in staat stellen om gedigitaliseerde, permanente en toegankelijke gegevens te onderhouden van elke man, vrouw en kind in Amerika. De regering wil ons doen geloven dat dit socialistische plan ons ten goede zal komen door te beweren dat de kwaliteit en/of algemene beschikbaarheid van de gezondheidszorg in de Verenigde Staten wordt verbeterd. Maar niets is minder waar.

Inderdaad is de bijbedoeling van dit plan niet om de kwaliteit of beschikbaarheid van de ziekenfondsverzekering te verbeteren. Het is eerder een slinkse manier om alle beschikbare informatie van ieder van ons in te voeren in een nieuwe elektronisch gedigitaliseerde en gecentraliseerde overheids database hetgeen uiteindelijk zal leiden tot een volledig verlies van privacy, slavernij en controle.

Om dit systeem van slavernij mogelijk te maken moet een ieder van ons een uniek ID nummer hebben dat toegang kan verlenen tot verschillende lokale, nationale en internationale computerbanken. Dat is waarom de Nationale Gezondheids Raad, welke ingesteld zou worden onder dit socialistische "Gezondheidszorg" programma, unieke identificatie nummers voor alle consumenten zou opleggen, volgens gegevens van de overheid.
Dit wordt inmiddels gedaan in Canada en andere landen.

Het Clintoniste Nationale Identiteits Bewijs zal zo alomtegenwoordig worden, zo noodzakelijk om te voldoen aan overheidsvoorschriften, dat we gedwongen zullen worden om het voortdurend bij ons te hebben! Dat leidt tot een serieus probleem. Wat als we het verliezen? Wat als iemand het steelt? Zullen we in staat zijn om er zonder mee te functioneren? Waarschijnlijk niet. Maar tobt niet, uw "vriendelijke" regering, de Nieuwe Wereld Orde heeft een oplossing. Ziet u, er is een nieuw, meer geavanceerd en geraffineerd identificatie systeem dat niet verloren of gestolen kan worden. Het zal het ID-bewijs overbodig maken. Het is een ID transponder biochip dat door middel van een injectiespuit in uw lichaam wordt aangebracht. Een kleine microchip, de grootte van een korrel rijst, wordt eenvoudig geinjecteerd onder de huid van uw RECHTERHAND! In tegenstelling tot laserlicht gestuurde streepjescode markeringssystemen maken de biochip implantaties gebruik van laagfrequente AM radiogolven (125KHz) welke door voorwerpen heengaan. Daarom zijn deze ID biochips veel meer effectiever en efficiënter dan enige voorgaande methoden om iemands identiteit vast te stellen. Feitelijk is de biochip transponder technologie de enige levensvatbare manier om de identiteit van levende wezens vast te stellen. ID implantaties zullen uiteindelijk alle bestaande vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen.

Deze verbazingwekkende, betrekkelijk eenvoudige biochip radio zendontvanger implantaties zijn batterijloze passieve apparaten waarin ieders niet te wijzigen internationale 18 cijferige ID nummer elektronisch gecodeerd zal worden. Als ze eenmaal onder onze huid zijn geinjecteerd zullen we ELEKTRONISCH GEMERKT zijn voor het leven! Vergelijk het, zoals u wilt, met een moderne elektronische TECHNOLOGISCHE TATOEAGE.

Natuurlijk zullen de meeste van ons (vooral christenen) een dergelijke door de overheid chirurgisch geïmplanteerde microchip onaanvaardbaar en weerzingwekkend vinden. Maar het zal ons niettemin worden opgedrongen. Feitelijk zullen velen gemakkelijk in dit nieuwe totalitaire identificatiesysteem worden gedwongen, omdat zonder dit te accepteren niemand, waar dan ook, iets kan kopen of verkopen, in de komende cashloze wereldeconomie

Ja, dat is correct! In het komende Nieuwe Wereld Orde systeem van communistische controle zullen er geen banen, geen voedsel, geen huizen, geen auto's, geen gezondheidszorg, geen pensioen, geen bankrekeningen of geld zijn zonder dit high-tech elektronisch ID merkteken IN UW LICHAAM. In welk opzicht dan ook, u zult niet kunnen functioneren zonder deze ID/debetchip van de wereldregering in uw rechterhand. Noch zult u enige privacy hebben. Individuele privacy zal geëlimineerd worden! Transponder ID/debetchips zullen niet alleen het contante geld gaan vervangen, cheques en credit kaarten, ze zullen alle bestaande vormen van identificatie gaan verdringen. Deze biochip implantaties zullen onze paspoorten worden, onze rijbewijzen, ziekenfondskaarten, fiscaalnummer enz.Met andere woorden, ze zullen onze UNIVERSELE ID en BANKPAS/DEBETCHIPS in één worden.Één Wereld, Één Biochip. Op dit moment adverteert AT&T met zijn nieuwe contactloze, elektronische smartcard als Één wereld, één kaart

Haal eenvoudig uw rechterhand door een radio-frequentie(RFID)scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw unieke nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg infrastructuur, doen de rest. In de zeer nabije toekomst zal al het kopen en verkopen worden gecontroleerd. Scan uw hand en betaal uw rekening. Klinkt geweldig hèh?Fout! Welkom in de slavernij van de satanische Nieuwe Wereld Orde! Mr.Tim Willard, Hoofd van de World Future Society, een New Age beweging gevestigd te Washington DC,welke beweert 27000 leden wereldwijd te hebben (inclusief de auteur van "Future Shock" Alvin Toffler) zei onlangs, begin citaat:" De technologie achter een dergelijke biochip implantatie is vrij ongecompliceerd en met een kleine verbetering kan het gebruikt worden in een scala van MENSELIJKE toepassingen." einde citaat.

"Zoals denkbaar is ", zei Willard, kan een nummer worden toegekend bij de geboorte en volgt die persoon door het leven. Heel waarschijnlijk zou het geimplanteerd worden op de rug van de RECHTER of LINKER hand zodat het gemakkelijk in winkels gescand kan worden. Je laat eenvoudig je hand scannen om je betalingen te doen. Willard voegde er aan toe" De biochip implantatie kan ook worden gebruikt als een universeel type identificatie bewijs welke alle credit kaarten, paspoorten ed. zouden vervangen. Het zou ook een ID chip voor onze gezondheidszorg kunnen worden. Het zou zelfs op een dag onze huis-en autosleutels kunnen vervangen.

Op dit moment gebruiken boeren, huisdiereigenaren en fabrikanten radiofrequentie biochips of transponders om dieren en uitrusting op te sporen en in kaart te brengen. Maar spoedig zal op een dag ook elk mens op het oppervlak van deze aarde opgespoord en gecontroleerd worden met behulp van deze technologie. Hoe ik dit weet? Het is echt heel simpel.

Negentien honderd jaar geleden waarschuwde Johannes ons juist voor zo'n wereldomvattend systeem van slavernij. Hij schreef in Openbaring. Een man, een werelddictator wiens nummer 666 zal worden, zou aan de macht komen aan het einde van de tijd. (Ik vermoed tegen het jaar 2001) om de wereld in slavernij te brengen. Hij zei dat deze door de duivel bezeten man, DE ANTICHRIST, zal maken dat elk levend wezen op aarde hem gaat aanbidden en zijn nummer in hun rechterhand of voorhoofd zal aannemen.
De bijbel informeert ons heel duidelijk dat deze wereldregering het meest duivelse systeem uit de geschiedenis zal worden.
Openbaring 13:16-18 En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 (en) dat niemand kan kopen of verkopen,dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Openbaring Hoofdstuk 14, vers 9 en 11 zegt dat iedere persoon die deze komende dictator/beest/man/antichrist aanbidt en zijn 666 economisch MERKTEKEN (biochip implantatie?) ontvangt op zijn rechterhand of voorhoofd voor eeuwig zal branden. God vergeeft niemand die de duivel aanbidt en zijn merkteken aanneemt.

Zou de komende NIEUWE WERELD ORDE van de wereldregering het laatste door de duivel geleidde systeem van wereldregering kunnen zijn waarover Johannes schreef? Zou de ID biochip transponder het MERKTEKEN VAN HET BEEST kunnen zijn? Ik denk van wel, het lijkt er met de dag steeds meer op. Als dat zo is moeten we er naar streven om dichterbij de Here Jezus Christus te komen naarmate deze KWAADAARDIGE dagen ons naderen. De bijbel zegt dat alleen degenen die in Christus geloven aan de komende verschrikkingen van de Nieuwe Wereld Orde zullen ontsnappen. Kies vandaag Jezus Christus als u meester en niet de antichrist! God zegene u.

Met dank aan Prophezine URL http://www.prophezine.com/Voor het oorspronkelijke (engelstalige) artikel klik hier En voor Prophezine klik hier

http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm