Advertise on PropheZine

Welkom Verenigde Staten, Holland, Belgie, en de rest van de nederlandstalige gebieden


COMPUTER'S EN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST
Door: Robert Smith

Veel geavanceerde computers zijn beschikbaar met vele aanduidingen, maar één is er speciaal interessant. NCR produceerde een 'six core memory' computer met 60 bytes per woord in samenwerking met 6 bits voor het karakter. Het wordt de 6-60-6 genoemd en als zodanig ook mee geadverteerd en beschrijft de afmetingen van - en het model computer. De enigste manier waarop dit kan worden uitgesproken is zes-zestig-zes (666). 666 heeft in computertaal een unieke betekenis. Een computer is een informatie verwerkend systeem, en al zijn informatie wordt opgeslagen als getallen. Een geheugencel van een computer heeft slechts twee toestanden - aan en uit, of wiskundig 1 en 0. Aldus moet elk getal vertegenwoordigd worden door nullen en enen. Wij gebruiken een decimaal stelsel, gebaseerd op het grondtal 10 en heeft aldus 10 symbolen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9. Computers gebruiken een binair stelsel met 2 symbolen (0 en 1). Om grote getallen te verwerken gebruiken computers een binair gecodeerd decimaal stelsel (BCD) welke bestaat uit groepen van 4 cijfers, om alle getallen te kunnen vormen. Door het vergelijken van onderstaande groepen kan men elk equivalent symbool van een stelsel vinden. Aldus, 0001,0011,0111,0101 in het binair gecodeerde decimale stelsel is gelijk aan 1375 in ons decimale stelsel.

DECIMALE STELSEL BINAIRE STELSEL

O = OOOO
1 = OOO1
2 = OO1O
3 = OO11
4 = O1OO
5 = O1O1
6 = O11O
7 = O111
8 = 1OOO
9 = 1OO1

(Om verschillende redenen gebruiken sommige computers grondtal 8 (0-7) en daarom gebruiken ze niet de twee laatst getoonde symbolen.

Zoals te zien is in het BCD stelsel wordt het cijfer 6 vertegenwoordigd door 0110. Dit is uniek omdat 0110 achterste voren of onderste boven geschreven nog steeds 0110 is Het enigste andere cijfer in het BCD stelsel met dezelfde eigenschap is zijn complement 1001, of 9. (Echter, niet elke computer kan voorbij 7 tellen.) Deze samenhang is in elk land ter wereld gelijk, niet beinvloedt door taal omdat elke computer dezelfde taal spreekt nl " nullen en enen " Aldus 0110, 0110, 0110 is 666 universeel. In het (bijbel) boek Openbaring zegt Johannes dat 666 het merkteken van het beest is. Dit getal vertegenwoordigt ook de universele samenhang van de computers die vereist zullen zijn om s' werelds financiën en dus de wereldbevolking te controleren. Toen Johannes 1900 jaar geleden schreef wist hij niets van het binaire talstelsel, computers of waarom computers met binair gecodeerde decimalen werken. Toch verklaarde hij nadrukkelijk dat het merkteken van het beest 666 is. Het identificatiesysteem van de overheid gebruikt 18 cijfers waarvan de laatste negen het fiscale nummer zijn. Feitelijk elke burger in het land boven de 1 jaar zal gedwongen worden om een fiscaal nummer te hebben. Vanaf 1990 moet elk kind boven de 1 jaar een fiscaal nummer hebben om in aanmerking te kunnen komen voor belastingteruggave. Voorafgaand aan dit 9-cijferige fiscale nummer zijn 3 cijfers welke corresponderen met iemands telefoon netnummer. Klaarblijkelijk is de hele wereld verbonden met telefoon; zelfs dorre woestijnen zonder inwoners hebben netnummers. Vóór deze cijfers staat een landcode;voor de Verenigde Staten is dat 110. Uit dit enkele universele consistente nummer zal de overheid direct iemand's land, regio en identiteit kennen. Klinkt dat logisch tot dusver? Maar dat verklaart slechts 15 cijfers en het systeem is gebaseerd op 18. De ontbrekende 3-cijferige code geeft aan dat u in het systeem zit: 666. Is dat genoeg om u bezorgd te maken? Het punt is dat 666 een gewichtig en belangrijk deel is van wat de toekomst brengt. De bijbel profeteerde het.

Door: Robert Smith

Met dank aan: Prophezine http://www.prophezine.com/
Voor het oorspronkelijke artikel (zoek naar: is14_10) klik hier En voor Prophezine klik hier

http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm