EEN NIEUWE SUPERCOMPUTER KAN NU GEMAAKT WORDEN VAN GEWONE DESKTOPCOMPUTERONDERDELEN! DE LAATSTE FASE VOOR DE CASHLOZE ECONOMIE VAN DE ANTICHRIST ZOU NU DICHTBIJ ZIJN!


De laatste technologische ontwikkelingen schijnen de wereld voort te stuwen in de laatste fase van de door de bijbel geprofeteerde wereldwijde cashloze economie dat functioneert met één of ander merkteken dat wordt geplaatst onder de huid van de rechterhand of het voorhoofd.Plannen van de Nieuwe Wereld Orde roepen om een dergelijke geimplanteerde elektronische chip, maar het probleem is dat de wereld niet beschikt over voldoende supercomputer capaciteit om een dergelijk gecompliceerde elektronische economie te laten werken.Nu zouden deze vorderingen van supercomputers, welke gewone PC onderdelen gebruiken, de laatste snelle opmars mogelijk kunnen maken om dit type economie te realiseren.!

De Nieuwe Wereld Orde komt eraan!Bent u er klaar voor? Als u eenmaal begrijpt wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe het geleidelijk aan wordt ingevoerd, zult u de vorderingen ervan kunnen zien in uw dagelijks nieuws!!

Leer hoe u uzelf en uw geliefden beschermt!

Houdt u gereed voor opzienbarende inzichten

U zult nooit meer op dezelfde manier tegen het nieuws aankijken.

U LUISTERT NU NAAR

THE CUTTING EDGE

NIEUWS IN HET KORT:" Bent u snel? tel 1.000.000.000.000 getallen op in één seconde: Supercomputers kunnen dat en meer. "The Sun Chronicle,17/12/96, pagina A-1.Portland,Ore.--Een Intel desktopcomputerchip is de bouwsteen geworden van de snelste supercomputer ooit gebouwd, een machine die zo krachtig is dat het in menselijke DNA kan kijken en nucleaire explosies kan simuleren.De 51 miljoen dollar kostende supercomputer verpletterde het snelheidsrecord door meer dan 1 triljoen berekeningen in één seconde uit te voeren.De snelheid zal, volgens de minister van Energie Hazel O 'Leary, een nieuw tijdperk inluiden in supercomputing, en het mogelijk maken dat onderzoekers nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen, het weer kunnen voorspellen en het verbeteren van de veiligheid van auto's en vliegtuigen. Als de machine de kerstman zou zijn, dan zou het kadootjes naar alle Amerikanen kunnen sturen, sneller dan een knipoog. O'Leary zei maandag in een bekendmaking van Intel over het record : " Het is een buitengewone prestatie.We hebben deze ultracomputer werkelijk uit desktop computerchips samengesteld.

Al honderden jaren hebben protestante bijbelgeleerden voorspeld dat de economie van de laatste dagen onder de antichrist zich zou kenmerken als een cashloze economie.Hun conclusies waren gebaseerd op Openbaring 13:16-18," En het (De valse religieuze profeet) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.(666)".

De sleutel om te begrijpen dat de economie van de antichrist en zijn valse profeet cashloos gaat, wordt gevonden in de zin,..." dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."...Geen persoon in deze toekomstige kolossale wereldomvattende economie zou iets kunnen kopen of verkopen, zelfs niet zoiets als een onbelangrijk pakje kauwgom, tenzij hij of zij één of ander onderhuids "merkteken" in de rechterhand of in het voorhoofd heeft.

Vóór de komst van de computer na de tweede wereldoorlog hadden bijbelgeleerden er geen idee van hoe deze geweldige prestatie mogelijk bereikt zou kunnen worden; ze geloofden enkel dat geen andere verklaring enige zin had.Alleen wanneer de economie cashloos zou zijn kon deze profetie worden vervuld.Als mensen nog contanten aanbieden, vooral voor kleine onbelangrijke aankopen, kan deze profetie niet naar de letter worden vervuld.En denk aan wat God over Zijn Woord heeft gezegd." Zoekt in het boek des Heren, en leest; niet één van dezen(details van de Profetie) zal er feilen; het één noch het ander zal men missen" (Jesaja 34:16 Statenvertaling). De context van dit hoofdstuk is de eindtijd en in dit op één na laatste vers dringt God er bij de mensen op aan om Zijn profetieën te lezen en te begrijpen, want geen zal er feilen.Iedere profetie van God over de eindtijd zal worden vervuld. En God dringt er bij de mensen die leven in de eindtijd op aan om ijverig in het boek des Heren te zoeken, want elk van deze profetieën zullen precies worden vervuld.

Terwijl bijbelgeleerden die leefden en schreven vóór de komst van de computer er geen idee van hadden HOE de economie in de eindtijd cashloos ZOU KUNNEN WORDEN schreven ze niettemin door geloof in God's Woord en gezond verstand en geloofden ze dat er geen andere manier was waarop deze profetie kon worden vervuld.Ze voorspelden dat op de één of andere manier de economie cashloos zou worden.Toen de computer eenmaal zijn intrede deed door de hele economie heen realiseerden bijbelgeleerden dat een supercomputer in staat zou kunnen zijn elke transactie, van de grootste transactie tot de aankoop van een pakje kauwgum, op aarde op te slaan! Wel, computers in de decennia na de tweede wereldoorlog waren nog niet zo geraffineerd en vele obstakels bleven nog in de weg staan, maar er werd genoeg gezien van de zich snel ontwikkelende mogelijkheden om de moderne bijbelgeleerden een tijdstip te laten zien dat de hele wereld zo vast gebonden zou zitten aan de computer dat, op het juiste moment in de geschiedenis, elke aankoop via één of andere supercomputer zou gaan

Enter de supercomputer.

De vooraanstaande naam op het gebied van supercomputers is de Cray Research computer die in staat was om enkele honderdduizenden berekeningen in één seconde uit te voeren.Deze geweldige mogelijkheid opende geheel nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor zowel de regering als priveondernemingen.Veel van de enorme toename in Amerikaanse militaire mogelijkheden bijv, wordt direct toegeschreven aan de Cray Research computer.Eveneens werden veel vorderingen op het gebied van medisch onderzoek, vooral die tegen lastige ziektes, alleen mogelijk gemaakt door de Cray Research computer.De kosten van de Cray computer liepen echter in de honderden miljoenen dollars, hetgeen zeer beperkte wie er zich één kon aanschaffen.Zeker, vertegenwoordigingen van de federale overheid, evenals verschillende hogescholen en universiteiten die het gebruikten voor grote onderzoeksprojecten, konden er zich één veroorloven.Ik heb niet kunnen achterhalen of particuliere ondernemingen, zoals fabrikanten, een Cray computer hebben aangeschaft, maar als er één dat al deed zou het één van de vijftig rijkste bedrijven moeten zijn die zowel over de financiële middelen beschikte, alsmede ook de behoefte had om een Cray aan te schaffen.

Maar wat ik probeer duidelijk te maken is het volgende: de kosten van de Cray supercomputer zijn zo hoog, dat de penetratie ervan door de hele maatschappij, vooral in de lagere regionen, gewoonweg nog niet is gebeurd.Om de bijbelse profetie te doen vervullen moet, elke transactie van een individu binnen onze immense economie, elk moment van de dag opgeslagen worden in een supercomputer.De kosten van de Cray supercomputer voorkomen deze grondige penetratie in onze maatschappij.De particuliere detailhandel bijv, zou zich een dergelijk systeem niet kunnen veroorloven.

Echter, deze nieuwe innovatie in supercomputing, die de kosten terugbrengt tot "slechts" 53 miljoen dollar, zou de kosten hiervan kunnen terugbrengen tot de laagste niveau's. De belangrijkste vraag vandaag is,' tot welk individeel niveau van de maatschappij zou deze supercomputing technologie moeten reiken?' Zeker, de plaatselijke eenmanszaak zou deze supercomputers niet nodig hebben, maar hun bank wel.Nu, terwijl deze nieuwe supercomputer "slechts" 53 miljoen dollar kost, wat een fractie is van het prijskaartje van de Cray Super computer, maakt een dergelijk bedrag het nog steeds onbereikbaar voor de gemiddelde plaatselijke bank.We weten echter, dat wanneer een bepaalde technologie eenmaal in populairiteit stijgt, de stuksprijs dramatisch zakt en als deze technologie in grote hoeveelheden wordt geproduceerd gaat de stuksprijs zelfs nog meer omlaag.Men hoeft alleen maar terug te kijken naar de prijzen van rekenmachines om dit principe te begrijpen.In ongeveer twee decennia (van 1970-1990) gingen de handelsprijzen omlaag van 100 dollar naar ongeveer 10 dollar, en de 10 dollar versie in 1990 had een grotere capaciteit dan de 100 dollar versie van 1970! Aldus zal binnen een paar zeer korte jaren de kostprijs van deze nieuwe supercomputers naar verwachting dalen met 90 procent en het binnen het financiële bereik van de lokale banken brengen.

Laten we nu teruggaan naar ons verhaal want we moeten een deel van dit verhaal begrijpen dat het zelfs nog meer waarschijnlijk maakt dat de te verwachtte prijsdaling een kwestie is van een paar korte jaren. "John Gibson, wetenschappelijk adviseur van het Witte Huis zei dat het gebruik van de supercomputer varieert van het vinden van diverse gas- en olievoorraden tot het in kaart brengen van DNA om genetische ziektes of geboorteafwijkingen te voorkomen.'Er zijn veel andere zaken in onze economie die werkelijk deze capaciteit vereisen' Gibson zei: "

"Het project markeert ook het begin van een computertijdperk waarin men in staat zal zijn ongelooflijke krachtige machines in elkaar te zetten met behulp van eenvoudige bouwstenen.Justin Rattner( een supercomputer expert van Intel, verwijzende naar de virtual reality kamers in de tv serie Star trek) zei: 'Het is een kleine stap om een echte simulatie van de fysieke wereld te kunnen maken, dat is waar het holodeck in Star trek eigenlijk om gaat'

In augustus 1991 bezocht ik een seminar van de leden van 'The House of Theosophy', in het hoofdkwartier te Boston.De spreker op dit seminar was New England's Directeur van 'The House of Theosophy', Bill Lambert.God was me echt goedgunstig dat ik werd toegelaten tot de bijeenkomst, want ik kwam heel veel te weten over de plannen van de Nieuwe Wereld Orde, inclusief de verschijning van de antichrist.Maar één van de zaken waarover Lambert sprak was de komende cashloze maatschappij(denk eraan dat Lambert één van de elitaire leiders is van de wereldwijde NWO die druk bezig is geweest om dit plan te creëren en dit wereldomvattende plan uit te voeren; hij is geen christen in de betekenis van het woord, en weet duidelijk niets af van bijbelse profetieën.)

Lambert zei:

"Een cashloze maatschappij komt eraan en zal allerlei problemen oplossen:

 • De misdaad zal verdwijnen
 • Elk huishouden zal een computer hebben waarmee alle aankopen gedaan kunnen worden.Er komen computers aan die zo klein zijn dat je ze in de hand kunt houden en waarmee u kleine betalingen (bijv een krantenjongen of de tiener betalen die uw gazon maait) kunt doen.De kosten van computers dalen tegenwoordig, zodat zelf mensen met een minimumuitkering zich er één kunnen veroorloven.
 • "Virtual reality wordt werkelijkheid.Virtual Reality wordt gedefinieerd als het geestelijk creëren van een werkelijkheid die zo echt is dat je er letterlijk enige tijd in kunt leven.Dit concept wordt nu onderwezen op de hogescholen bij muziekprogramma's.Virtual Reality zal een geweldige impuls krijgen door computerspellen, bijv Nintendo.Een persoon zal een helm op kunnen zetten die hem in een afwisselende realiteit, zo echt als de feitelijke werkelijkheid, zal plaatsen.Feitelijk zijn er ontwikkelingen aan de gang die een dergelijk computerspel in staat stelt om individuele hersengolven op te pikken en het type werkelijkheid, wat het individu in zijn hersenen waarneemt, zichtbaar binnenin de helm te projecteren.!!(MOGELIJKE EN WAARSCHIJNLIJKE GEBEURTENISSEN IN DE TOEKOMST--EEN SEMINAR--DOOR BILL LAMBERT, DIRECTEUR VAN HET NEW ENGLAND DISTRICT -- THE THEOSOPHICAL SOCIETY BOSTON, MASSACHUSETTS 18-8-91)

  Merk op dat Lambert boven in de eerst geciteerde alinea voorspelt dat er een cashloze maatschappij aankomt! Is het niet erg interessant dat juist wat de protestante bijbelgeleerden, enkel en alleen gebaseerd op bijbelse profetieën, sinds meer dan 300 jaar hebben voorspeld, nu gepland wordt door de leiders van de Nieuwe Wereld Orde?! Lambert zei " Een cashloze maatschappij komt eraan en de computer gaat een belangrijke rol spelen in het functioneren van deze economie.Merk op dat Lambert voorspelt dat de kosten van de computer, die individuele deelname aan deze cashloze maatschappij mogelijk maakt, de grootte van uw hand zal hebben en zo goedkoop dat zelfs mensen met een minimumuitkering zich er één kunnen veroorloven.

  Verder verbindt Lambert de cashloze maatschappij, de computer en computerspelletjes samen als onderdelen van één enkel pakket dat de wereld zal voortstuwen in de komende Nieuwe Wereld Orde! Ouders, u zou beter moeten letten op de tijd en het gehalte die uw kinderen aan computerspelletjes en Virtual Reality besteden.De leiders van de Nieuwe Wereld Orde zeggen stoutmoedig dat deze onderdelen deel uit maken van het conditioneringsproces om dit satanische wereldomvattende systeem tot stand te brengen.

  Het volgende gedeelte van het hierboven geciteerde krantenbericht onthult hoe en waarom deze kosten naar beneden zullen tuimelen."Rattner" gaf toe dat de markt voor supercomputers beperkt is.Maar hij zei dat de strategie van Intel gebaseerd is ze minder duur te maken om de regering te helpen, grote bedrijven en universiteiten de middelen te verschaffen om het weer op de lange termijn te kunnen voorspellen, nieuwe medicijnen te maken en ontwerpen van veilige vliegtuigen en auto's.Hij zei: 'het doel wat ik voor ogen heb is om het laatste overblijfsel van gepatenteerde technologie te elimineren',hij zei vervolgens: 'als we dit laatste stukje gebruikerstechnologie uit het systeem kunnen verwijderen zou het mogelijk moeten zijn om 10 teraflops machines te bouwen uit complete standaardonderdelen.'(NB: De nieuwe supercomputer waarover wij spraken in het begin van dit artikel voerde de ongehoorde snelheid uit van 1,06 teraflops, of 1,06 triljoen berekeningen per seconde.Rattner voorspelt dat hij een supercomputer zou kunnen bouwen van bestaande computeronderdelen die 10 keer op deze ongehoorde snelheid kan werken met 10 triljoen berekeningen per seconde!Er zijn hier twee belangrijke punten: 1) De prijs omlaag brengen door gewone bestaande computeraccesoires te gebruiken die goedkoop zijn, vnl omdat ze niet worden beschermd door copyrights of patenten. 2) In staat zijn om deze gewone computeronderdelen aan elkaar te knopen om een computer te bouwen die 10 miljoen berekeningen in één seconde kan uitvoeren.Aldus worden gebruikerstechnologie of patenten verleden tijd)

  Terwijl dus de snelheid omhoog gaat, gaan de kosten van computers omlaag! Lamberts geplande kosten voor supercomputer technologie die in de palm van de hand past en zo goedkoop dat zelfs iemand met een minimumuitkering er zich één kan veroorloven lijkt nu spoedig binnen handbereik te zijn.Als de markt in staat wordt gesteld om deze technologie er door te voeren zouden we deze verandering volledig kunnen zien gebeuren binnen 10-15 jaar; aangezien echter de technologie nu bestaat zou een charismatische leider die plotseling uit het niets te voorschijn zou komen en de harten en geesten van de mensen van de industriele wereld zou veroveren en als hij de bronnen van een wereldregering achter dit project zou benutten zou het in slechts 2-3 jaar gerealiseerd kunnen worden!

  Maar voordat dit scenario gebeurt zou u de bemoeienis van de federale overheid in dit project moeten zien.Het artikel zegt herhaaldelijk dat het particuliere bedrijf Intel de drijvende kracht is achter deze nieuwe ontwikkeling van supercomputers.Echter, helemaal aan het eind van dit artikel komen we erachter dat de nieuwe technologie ontwikkelt wordt met een contract van het "ministerie van Energie" als onderdeel van het "Versneld Strategisch Computer Initiatief"

  Aldus wordt het particuliere bedrijf Intel door het federale ministerie van energie zeer goed betaald om deze supercomputer technologie te ontwikkelen.Deze samenwerking tussen de federale overheid en het particulier bedrijf is geen kapitalisme maar fascisme! Denk aan onze vorige artikelen die laten zien dat het plan voor de economie van de NWO bedoeld is om een fascistische economie tot stand te brengen, waar particuliere bedrijven de produktiemiddelen en ruwe materialen controleren en in hun bezit hebben, maar waar de federale overheid in de pas loopt om de concurrentie, de prijzen, en het totale aantal eindprodukten te controleren.Deze onheilige alliantie tussen Intel en de federale overheid is gewoonweg fascisme!Het economisch systeem van Adolf Hitler wordt voor onze nietsvermoedende ogen tot stand gebracht!

  Aldus is dit artikel zeer leerzaam om 3 redenen: 1) Het laat zien dat we snel de fase bereiken waar geraffineerde technologie de wereldeconomie in staat zal stellen om 'cashloos' te gaan.Vervolgens zal het toneel worden klaargemaakt dat geen persoon kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken van het beest in zijn rechterhand of voorhoofd geimplanteerd heeft gekregen. 2) Het laat zien dat deze economie ook snel de overgang maakt tussen echte particuliere bedrijven naar fascistische.3) We kunnen zien hoe snel deze veranderingen nu gemaakt worden en hoeveel sneller zouden we helemaal in dit nieuwe systeem komen, waar de stuwende kracht van een gulle werelddictator komt die bereid is om de kolossale bronnen van zijn wereldregering te overhandigen om dit systeem helemaal tot stand te brengen.

  Het wordt echt kort dag!Bent u er geestelijk klaar voor?En uw familie?Beschermt u uw geliefden afdoende?Dit is de reden voor deze evangeliebediening, om u eerst in staat te stellen de gevaren die u bedreigen te begrijpen en u dan helpen om stategieën te ontwikkelen om uw geliefden te waarschuwen en te beschermen.Als u eenmaal grondig bent getraind kunt u ook uw kennis gebruiken als een middel om de deur tot discussie te openen met een niet gered persoon.Ik heb het vele malen kunnen gebruiken en heb als resultaat mensen tot Jezus Christus zien komen. Deze gevaarlijke tijden zijn ook een tijd waarin we vele zielen kunnen winnen voor Jezus Christus, een eeuwig verschil uitmakend.

  We hopen dat u gezegend bent door deze evangeliebediening, welke tracht om mensen te onderwijzen en te waarschuwen, zodat ze het NWO-Koninkrijk van de antichrist- kunnen zien aankomen in hun dagelijks nieuws.

  Heeft u Jezus Christus als uw Redder aanvaard?Weet u dat u eeuwig leven hebt?U kunt op dit moment en op deze plaats Christus aanvaarden en wedergeboren worden! Als u wilt weten of u eeuwig leven heeft en al uw zonden zijn vergeven leest u aub dit.

  Tot slot zouden we graag iets van u willen horen. U kunt ons schrijven naar:

  U kunt ons ook emailen E-Mail ons.

  God zegene u.


  Voor het oorspronkelijke (engelstalige) artikel klik hier En voor "The cutting edge"klik hier


  http://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

  NAAR HOOFDPAGINA