EIW ACTUEEL
-- EEN INTERESSANTE SELECTIE


Hieronder volgt een interessante selectie op categorie van de artikelen die zijn verschenen in de rubriek: ACTUEEL
(vanaf 15 september 2001)DE NIEUWE WERELDORDE -- ÉÉNWERELD REGERING EN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP

Masonic display in the middle of the street. Jerry Golden

Bush "Hook-em-Horns?" Franklin Ter Horst (25 feb. '05)

Zie ook: Signs of Satan, , Ozzy Osbourne, the rest of the story en OZZY'S WHITE HOUSE -- "Bush's Headbanger's Ball"

Satans heerschappij op aarde -- Franklin Ter Horst (06 mrt. '07)

Geheime diensten krijgen steeds meer bevoegdheden -- Franklin Ter Horst (20 aug. '04)

Demonen leven onder ons. (deel 1) -- Franklin Ter Horst (19 mrt. '04)
Demonen leven onder ons. (deel 2) -- Franklin Ter Horst (04 jun. '04)

The Roots of Evil in Jerusalem-- Jerry Golden Jerry Golden

Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 1) -- Franklin Ter Horst (05 sep.'03)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 2) -- Franklin Ter Horst (26 sep. '03)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 3) -- Franklin Ter Horst (17 okt. '03)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 4) -- Franklin Ter Horst (14 nov. '03)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 5) -- Franklin Ter Horst (28 nov. '03)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 6) -- Franklin Ter Horst (05 sep. '03)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 7) -- Franklin Ter Horst (09 jan. '04)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 8) -- Franklin Ter Horst (06 feb. '04)
Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 9) -- Franklin Ter Horst (27 feb. '04)

De Wereldregering en de Wereldreligie komen eraan! April '02

OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN

Afula is hit by a new, more powerful rocket identified by Hizballah as Khaibar-1 (after Mohammed’s battle with the Jews of Medina) -- Debka.com, 28 juli 2006

ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT MIDDEN-OOSTEN en ISLAM


The Sanhedrin's Decision Regarding the Holy Temple, the Temple Mount, and Jerusalem -- The Temple Institute

"De hemel ging open boven de Tempelberg" -- Franklin Ter Horst (13 aug '04)

Priests to train on Temple Model (Oct, 2003) - Israeltoday


Israël en Europa -- Franklin Ter Horst (10 nov. '05)

In de voetstappen van Mohammed -- De islam brengt geen vrede

The Truth About Islam -- Lamb and Lion Ministries

Why America Has Already Lost the War -- Arutz Sheva, 28 sept. '01

Hij (Yasser Arafat) is 's werelds grootste leugenaar -- Jerry Golden, 14 jan. '02


CASHLOZE MAATSCHAPPIJ/CHIPS, SMARTCARDS etc.

Will R.F.I.D. be the - "Mark of the Beast"?
Video van 'Prophecy in the news' met J.R Church, maart 2007
Zeer interessante video (in wmv formaat, zet venster op 200 procent) voor het geval het merkteken van het beest op de rechterhand of voorhoofd komt. Deze video bespreekt o.a de nieuwste technologie van Somark (Een clue hier) ? betreffende een al dan niet onzichtbare R.F.I.D tattoo-inkt om dieren en mensen te merken. Zie ook de links hieronder en de audio - en videopagina

Invisible RFID Ink Safe For Cattle And People, Company Says -- The process developed by Somark involves a geometric array of micro-needles and an ink capsule, which is used to 'tattoo' an animal. The ink can be detected from 4 feet away. Jan. '07 Klik hier voor een nederlandstalig artikel over deze onzichtbare RFID inkt voor zowel dieren als mensen

Gastschrijver Herman Buitenhuis (Uitdaging) ziet geen enkel bijbels bezwaar tegen biometrie en chipimplantatie!
Bron:-- Jaapspaans.nl

All U.S. citizens to receive National ID card by 2008 Mrt. '06

Gelaatsscans alle Nederlanders in databank --Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt nieuwe databank -- Nu.nl, 24 feb.'06
Opm. EIW: Weer een stap dichterbij het merkteken van het beest uit Openbaring 13:16-18

UTRECHT - Het Nederlandse bedrijf Interpay, dat elektronische betalingen verwerkt, wil fuseren met zijn Duitse branchegenoot Transaktionsinstitut für Zahlungsverkehrsdienstleistungen. Beide bedrijven lopen daarmee vooruit op de vorming van een Europese betaalzone.

Computer Chip Implants May Become a Reality -- It just might become a reality, when you'll need a computer chip implant to login to your Microsoft Windows PC.
chip in hand

Bill Gates Makes Prophecies About Chip Implants -- July 04, '05

Skin marking for indicating subdermal chip
Opm. EIW: Samenvatting patent van het US Patent and trademark office: "De aanwezigheid van een apparaatje dat onderhuids bij een persoon wordt geimplanteerd en informatie opslaat dat kan worden gelezen door een extern apparaat wordt aangegeven door middel van een uitwendig zichtbaar merk op de huid van deze persoon.

Amal Graafstra Gets an RFID Implant - "The future is here. It's just not widely distributed yet."

Ed. note: Experimenting with a RFID chipimplant in the left hand. From the right or left armchipimplant to a chip in the left hand, a not so giant leap...


Malaysia issues dual interface 'MyKad' ID card nationwide -- Sept.31, '04
chip in hand

Who Will Watch the Watchers? -- Mexico's emerging surveillance state offers a sobering look into the future if the Power Elite's proposal for a "continental security" perimeter becomes reality.

Opm.EIW: Een paar aanhalingen uit dit artikel over toenemende ontvoeringen in Mexico en illegale grensoverschrijdingen door o.a immigranten uit het Midden-Oosten en de consquenties die dit voor de V.S heeft."Als biometrische identificatie onvoldoende wordt geacht zou de "oplossing" zijn het minder fraudegevoelig maken van een unieke ID zoals het implanteren van een microchip, zoals die nu plaatsvindt in Mexico. Een verslag van de Associated Press van 27 juli merkte op dat Applied Digital, die de chips nu in gebruik in Mexico en elders fabriceert, de onderhuidse chip in de V.S aan de man gaat brengen waar totdusver de chip koel is ontvangen. en: "Elke microchip, met de afmetingen van ongeveer een rijstkorrel, heeft een uniek verificatienummer, welke met een bijbehorende scanner kan worden gelezen. Het Bedrijf (Applied Digital Solutions) probeert ook een implantaat te ontwikkelen waarin GPS (Global Positioning System) zit ingebouwd en waarmee de chip overal ter wereld kan worden gelokaliseerd.
Het wordt in toenemende mate duidelijk dat de hele wereld totale controle en slavernij wacht.


Identification AND Verification -- a two-fold System
Ed. note: Thanks Jim and Angela from Southern California

Burger krijgt code voor internet
Opm. EIW: Nog even en iedereen krijgt ook een soort van IP nummer onderhuids dat je hele leven bij je blijft. Zou het kunnen dat, om uitwisseling van onderhuidse chips te voorkomen, deze gekoppelt wordt aan de unieke DNA van een persoon ? Het net sluit zich gestadig. De (wereldwijde) elektronische val wordt verder opgezet. Wacht slechts tot ze dichtklapt...
Nog maar weer eens met nog meer accent: (Lukas 21: 28)"Wanneer gij dit alles ziet geschieden, heft uw hoofden omhoog want uw verlossing genaakt."

THE "WAVE" OF THE FUTURE IS HERE AS THE POWERPAY CASHLESS PAYMENT AND LOYALTY MARKETING SYSTEM LAUNCHES NATIONALLY
Opm. EIW: Let op het volgende in dit artikel over de lancering van een nieuwe betaalmethode in heel de V.S: " Met PowerPay verheugen consumenten zich in een gemakkelijk, veilig, cash en -contactloze transactie in slechts 5 seconden door eenvoudig een PowerPay label voor een PowerPay lezer te houden die gebruik maakt van RFID technologie om het label te "lezen". Zou dit spoedig op een dag vervangen kunnen worden door: "Met PowerPay (of een ander systeem) verheugen consumenten zich in een gemakkelijk, veilig, cash en -contactloze transactie in slechts 5 seconden door eenvoudig een (PowerPay) label in de rechterhand of het voorhoofd (Openbaring 13 16-18) voor een (PowerPay) lezer te houden die gebruik maakt van RFID technologie om het label te "lezen" ?

Jerusalem to Become World´s First WiFi City


Megacontrole, microchip --De (on)waarheid rond de identificatieplicht Het kabinet Balkenende heeft erg veel haast met het door de kamer loodsen van de algemene identificatieplicht. Op het moment van het verschijnen van deze Frontier uitgave is de wet waarschijnlijk al aangenomen. Zelfs de oppositie was verbaasd over de snelheid waarmee de identificatieplicht wordt doorgezet. In internationaal verband wordt de ware reden voor invoering duidelijker maar dat biedt tegelijkertijd een zorgwekkend perspectief... -- 15 juli '04

NS gaat van start met de ov-chipkaart

Courtesy: ns.nl
Opm. EIW: Komen er straks misschien ook poortjes in de parken ? Zo ja, wie hebben daar dan allemaal toegang en vooral: wie hebben er daar dan allemaal geen toegang ?

Dossier X: RFID, Hoe ging dat vroeger? Waar gaat dat heen?

Courtesy: dossier.nl

Betalen via nieuwe media moet eenvoudiger
Opm. EIW -- In veel winkels (en bedrijven) is het al niet meer mogelijk om met bankbiljetten van meer dan honderd beuro te betalen. Zogenaamd voor de veiligheid van het winkelpersoneel maar in werkelijkheid dient het voor het 'afbouwen' van het contante betalingsverkeer en het gebruik van elektronisch geld te sturen en te stimuleren. Immers, met elektronisch geld kan men iedereen effectief controleren en zijn of haar leven volledig beheersen (wat het uiteindelijke doel is.) De nederlandse marionetten in de politiek hebben geen andere keus dan hieraan mee te werken. Alles verloopt volgens het Illuminati plan. Christenen die hun bijbel kennen en geloven weten waar het uiteindelijk op uit gaat draaien. Er komt straks een werelddictator (de antichrist) die een betalingssysteem met een merkteken zal invoeren, zonder waarmee men niet kan kopen of verkopen. Voor de nieuwkomers op deze site deze bijbelse profetie nog maar eens hieronder gezet:

"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig." (Openbaring 13:16-18)

Iets verderop in Openbaring staat de consequentie die het aannemen van dit merkteken met zich mee zal brengen:

"9.En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem:Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10. die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.: 11. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. 12. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.". (Openbaring 14:9-12)

Officiele amerikaanse patenten die door de de antichrist gebruikt zouden kunnen worden (engelstalig)

Once again: Baja Beach Club in Barcelona, Spain Launches Microchip Implantation for VIP Members
Excerpts: Alex Jones: "I interviewed Conrad Chase for 30 minutes on my syndicated radio broadcast. He told me that the CEO of VeriChip, Mr. Bolton, had told him that there was a plan to use the VeriChip as a global implantable identity system. I asked him if whether in the future you would have to have a chip to get into the club period, and he said yes." and "He went on to say that all gun owners should have to have a microchip implanted in their hand to be able to own a gun. He also said that the VeriChip company had told him that the Italian government was preparing to implant all of their government workers. He said that this is a great system that he believes will replace credit cards for buying and selling".

The Mark of the Beast is rapidly coming. May 25 Listen here for the interview with Alex Jones and Conrad Chase

Bezoekers Baja Beach Club in Rotterdam kunnen zich nu ook onderhuids laten chippen.

Uniek persoonsnummer voor burgers
Opm. EIW: -- Let op het volgende: "Het nieuwe nummer, dat deel uitmaakt van het project Andere Overheid, wordt gebaseerd op het bestaande sofinummer en is een eerste stap in de overheidsplannen om een iedere Nederlander een digitale identiteit te geven."
Een eerste stap, dit duidt dus op meerdere te volgen stappen (zoals verwacht overigens). Is wellicht de ultieme stap een onderhuidse biochip ? Een sinister (digitaal) plan wordt uitgevoerd door een onzichtbare maar zeer reële hand.


Paying for drinks with wave of the hand -- Club-goers in Spain get implanted chips for ID, payment purposes
Opm. EIW: Nog een keer de Verichip implantaat en de Baja Beachclub in Barcelona, Spanje. Deze keer van Worldnetdaily. Let op het volgende: "Het doel van deze technologie is om een wereldomvattend ID systeem in te stellen dat de behoefte aan ID bewijzen en creditkaarten te niet zal doen, aldus Chase". en " Tijdens een recent amerikaans radiointerview zei Chase dat de CEO, Dr. Keith Bolton, hem had verteld dat het doel van het bedrijf was om de Verichip als een wereldomvattend implanteerbaar identificatiesysteem aan de man te brengen.".

OV-chipkaart ook in kiosk
Orange ad
Opm. EIW:
Een passage uit dit nieuwsartikel : "Treinreizigers kunnen er in de toekomst waarschijnlijk voor kiezen om de chip niet op een plastic pas, maar bijvoorbeeld in hun horloge te laten zetten. "Het gaat om de chip, niet om de kaart", aldus Sigger.

Vermoedelijk kunnen de reizigers er straks ook nog voor 'kiezen' dat de chip, het gaat tenslotte om de chip, onderhuids kan worden ingebracht zoals bijv. ook hieronder op deze pagina staat te lezen. Het gaat nu wel erg rap (de verkeerde kant op)...
O ja, Let ook nog even op de advertentie van orange die boven dit nieuwsartikel staat (of stond). Zie ook deze 666 conditioneringspagina's


Applications Continue to Grow for Applied Digital Solutions' VeriPay -- Monday April 5, 9:20 am ET -- Baja Beach Club in Barcelona, Spain Employs RFID Technology for Cashless Payment System
Part of article and EDITOR emphasis : "Applications Continue to Grow for Applied Digital Solutions' VeriPay Monday April 5, 2004 Baja Beach Club in Barcelona, Spain Employs RFID Technology for Cashless Payment System PALM BEACH, Fla--(BUSINESS WIRE)--April 5, 2004--Applied Digital Solutions, Inc. (Nasdaq: ADSXD - News), an advanced technology development company, today announced that Baja Beach Clubs International had employed the VeriPay System, developed by Applied Digital's VeriChip Corporation, at a night club in Spain.

Launched at a global security conference in November, 2003, the VeriPay System is a new syringe-injectable microchip implant for humans, designed to be used as a fraud-proof payment method for cash and credit-card transactions. The chip implant is an advance over credit cards and smart cards, which, absent biometrics and appropriate safeguard technologies, are subject to theft, resulting in identity fraud.

"We are the only company today offering human implantable ID technology," said Scott R. Silverman, Chairman and Chief Executive Officer of Applied Digital Solutions. "We believe the market opportunity for this technology is substantial, and high-profile successes such as in Spain will serve as catalysts for broader adoption."

"The VeriPay chipping event was a huge success," said Conrad K. Chase, Director of the Baja Beach Clubs International. "Everyone embraced the electronic payment application. My customers like the fact that they do not have to carry a credit card or ID card with them. With the VeriPay system, they no longer have to worry about their credit cards getting lost or stolen".


NEW TWENTY DOLLAR BILLS EXPLODE IN CERTAIN MICROWAVE OVENS
Opm. EIW:
Nogmaals een link naar een artikel, er even van uitgaan dat dit waar is, over exploderende RFID chips in 20dollarbiljetten veroorzaakt door microgolven in bepaalde magnetrons. Ook in het licht van Openbaring 16 vers 2 is dit een interessant gegeven. Hier staat nl. dat er een boos en kwaadaardig gezwel op de mensen zal komen die het merkteken hebben aangenomen en het beest aanbidden. Aannemelijk is dat deze gezwellen min of meer gelijktijdig zullen optreden. Deze zweren zouden natuurlijk op een bovennatuurlijke manier kunnen worden veroorzaakt maar het zou ook goed kunnen dat deze direct samenhangen met het Merkteken van het Beest. Dus wellicht een (RFID)-chip of soortgelijks dat op een bepaald moment, niet door microgolven in de magnetron, maar dan door uitwendige radio(micro)golven of extreme straling van de zon (ook niet uit te sluiten want deze gedraagt zich de laatste jaren ook vreemd) onklaar wordt gemaakt waardoor het gezwel kan ontstaan ? Dit klinkt ongelooflijk en nauwelijks te bevatten maar er dient opgemerkt en benadrukt te worden dat we te maken hebben met een duivelse Nieuwe Wereldorde die nergens voor terugdeinst.
Openbaring 16: 1-3 "En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. 2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden". Een aanvullend detail is dat ook de met RFID chips gemerkte bankbiljetten op een soortgelijke manier in 1 klap ongeldig kunnen worden gemaakt waardoor men compleet afhankelijk wordt van electronisch geld.
geexplodeerde dollarbiljetten


The Middle East Leads The Way In National ID Cards -- While proposed chip-based national ID cards in such places as China and the United Kingdom get the most attention, countries in one region of the world are quietly moving ahead with plans for rollouts of millions of cards

De allernieuwste munteenheid van de wereld, de euro, kan nog moderner. In 2005 zullen de biljetten van 200 en 500 euro worden voorzien van een chip. Het piepkleine rekenmachientje krijgt een uniek kenmerk zodat valse biljetten van echte te onderscheiden zullen zijn. Bij kassa´s en geldautomaten komt elektronische controleapparatuur dat de biljetten gaat controleren

Applied Digital Solutions' CEO Announces ``VeriPay'' Secure, Subdermal Solution for Payment and Credit Transactions at ID World 2003 in Paris

Prepping Kids For 666!


Derek Jacobs gets chipped
Kleine chip in de grote appel! -- New York's eerste onderhuidse RFID Verichip "chipping" procedure gisteren uitgevoerd in een geauthoriseerd Verichip centrum in lower Manhattan. -- Journalist die de RFID (Radio Frequency IDentification) onderzoekt ondergaat de procedure in de spreekkamer van Dr. Christopher Mills en Dr. Vincent Scarpinato
(Editor's note : Leest u a.u.b het volgende: )

"De korte ''chipping" procedure, bestaande uit plaatselijke verdoving en een snelle pijnloze inbrenging van de chip, duurt slechts een paar minuten. Met ongeveer de afmetingen van een rijstkorrel kan de onderhuidse RFID Verichip gebruikt worden voor o.a beveiliging, financiele doeleinden, Identificatie voor hulpdiensten en andere toepassingen. De standaard locatie is het gebied rond de triceps tussen de elleboog en de schouder van de rechter arm. Eenmaal onderhuids is de Verichip onzichtbaar voor het blote oog".

Dus de standaard locatie voor de chip is nu verplaatst naar "het gebied rond de triceps tussen de elleboog en de schouder van de rechter arm". Nog niet zo lang geleden liet Derek Jacobs (zie foto) een chip implanteren in zijn linker arm dus vragen we ons af wat de toekomstige 'standaard' locatie voor de chip zal zijn ?)

World's smallest microchip unveiled -- Malaysia has bought the rights from a Japanese firm to the world's smallest microchip that can be embedded in everything from currencies to human bodies 24 sept '03

Pentagon Readies Massive Spying System


Identificatieplicht, het paard van Troje -- Wordt Big Brother werkelijkheid?

Japanese company aims DNA ink for secure personal signatures mei '03

France and U.S.: high-tech chip-driven 'passport of the future' mei '03

Bush Administration to Propose System for Monitoring Internet mrt. '03

Take everyone's DNA fingerprint, says pioneer 03 feb. '03

Faces and eyes rival passwords
Biometric technology which identifies people by the shape of the face, pattern of the iris or fingerprint is going to play a greater part in our lives. This is the message from the US military, which has a special team devoted to testing out the latest biometric systems.
P.O.D
Een citaat uit dit artikel: "De technologie wordt werkelijk volwassen", aldus technisch woordvoerder Gregory Johnson, van BMO (Department of Defense's Biometrics Management Office)." De apparatuur is nu op de markt en betrouwbaar. Het wordt nu wijdverspreidt. Maar hij gaf toe dat met dergelijke biometrische systemen kan worden gefraudeerd en dus in combinatie zou moeten worden gebruikt met andere beveiligingssystemen zoals een pasje en een PIN code (Personal Identification Number) "

Zou het misschien kunnen dat het Merkteken van het Beest uiteindelijk gaat voorzien in deze extra beveiliging ?

Orange promoting "mark of the beast"?

EIW's note: Please notice the comment on David Icke's site: "Intentional or otherwise, marketing strategies like this strongly associate in the mind of the viewer the concept of electronic communication with implant-enhanced body function, and can thus be seen as a means of preparing public consciousness for the notion of microchip impants". So I want to add: Could this be the reason we already see some 666conditioning in the mobile phone industry ? http://home.wanadoo.nl/henryv/666cond_eng.html and http://home.wanadoo.nl/henryv/666cond2_eng.html

Identity number for every citizen in EU

Pentagon drops Internet ID plan -- Hal Lindseys's comment: "A Defense Department agency recently considered—and rejected—a far-reaching plan that would sharply curtail online anonymity by creating secure areas of the Internet that could be accessed only if a user had such a marker, called eDNA." That is what the Defense Advanced Research Projects Agency ISN'T going to do, at least for now. It's what they ARE going to do that remains a bit unclear."

Alles op aarde krijgt een nummer.(engelstalig) Zie ook deze (engelstalige) link.
Inzending op: Weekend Discussions Groups.

Opm. EIW: Dus elk artikel dat geproduceerd gaat worden krijgt een uniek nummer dmv van Auto-ID. Auto ID maakt gebruik van een benummeringsmethode volgens ePC (electronic Product Code), de opvolger van UPC (Universal Product Code, dwz streepjecode.) ePC gaat verder dan de streepjescode. Elk product dat van de band komt wordt een uniek nummer toegewezen. Dus elk individeel pakje cigaretten, blikje, scheermesje en wat er maar genummerd moet worden krijgt een uniek nummer. Dit nummer wordt mbv RFID (Radio Frequency Identification) technologie naar een ontvanger/scanner gezonden. De kosten van deze minitieuze electronische labels, geloof het of niet, -- met de afmetingen van een stofdeeltje tot een korrel zand -- wordt door sommigen in 2004 voorspeld op slechts 1 cent. De voorstanders van dit systeem beogen een wereldwijdysteem van deze ontvangers of scanners op bijv. vliegvelden, havens, snelwegen, warenhuizen, distributiecentra, winkels, thuis etc zodat de fabrikant te alle tijden weet waar hun producten zich bevinden.
Voor degenen die in het Woord van God geloven is dit weer een bevestiging dat straks ook alle mensen op aarde van een merkteken, die bestaat uit de naam van het beest of het getal (666) van zijn naam, zal worden ingevoerd. (Openbaring 13: 16 -18). Een ongekende en niet te bevatten slavernij van de mensheid staat voor de deur.)


Time to Chip Americans Radiobroadcast of 'Endtime Ministries', Nov 19, '02

Verichip now ATM ready 07 okt. '02

Washington, D.C.-Area Authorized Distribution Center Established for VeriChip Subdermal Personal Verification Microchip (17 sept, '02)
Editor's note: A Verichip Subdermal Personal Verification Microchip center soon coming to your area ?

U.S. government plans online ID gateway 15 juli '02

Applied Digital Solutions Prepares ``Protected by VeriChip'' Product Awareness Campaign
Editor's note: The following is especially disturbing: "In the financial arena, the company sees enormous, untapped potential for VeriChip as a personal verification technology that could help to prevent fraudulent access to banking (especially via ATMs) and credit card accounts. VeriChip's tamper-proof, personal verification technology would provide banking and credit card customers with the added protection of knowing their accounts could not be accessed unless they themselves initiated -- and were physically present during -- the transaction. "

Derek Jacobs wordt gechipped
Een (amerikaans) gezin krijgt computerchips voor medische informatie geimplanteerd
Opm. EIW : Dus de eerste 8 mensen, waaronder een gezin bestaande uit drie personen, werden vandaag, 8 mei, officieel 'gechipped'. NIET in het voorhoofd of de rechterhand, maar bovenaan in de rug en de arm. De hele procedure heeft wereldwijd de aandacht van de media gekregen en dat maakt het ook interessant. De (wereldwijde) conditionering voor chipimplantaten is dus begonnen. Verwacht dat, naarmate er meer mensen gechipped worden, er verhalen de ronde zullen doen over mensen die hun leven te danken hebben aan deze chip. Het is aannemelijk dat de chip steeds populairder zal worden en de mogelijkheden en opslagcapaciteit zullen toenemen. De chip, zoals het vandaag geimplanteerd werd, is NIET het merkteken van het beest uit Openbaring 13:16-18 daar de antichrist en de valse profeet nog niet op het wereldtoneel zijn verschenen en de chip NIET werd geimplanteerd in de rechterhand of het voorhoofd. Het is vrij waarschijnlijk (hoewel niet 100 procent zeker) dat dit een voorloper is en uiteindelijk zal evolueren tot het merkteken van het beest.)
En tenslotte, het ziet ernaar uit dat de chip ook medische informatie bevat. Ik dacht dat ik ooit gelezen had dat deze chip door de FDA was goedgekeurd op voorwaarde dat het GEEN medische informatie zou bevatten. Wat is hier aan de hand ?

The latest way to pay is at our fingertips
( Als u de website van Indivos bezoekt, het bedrijf dat dit testprogramma uitvoert, kijk dan ook nog even naar hun 'nummer 1 cartoon' rechts op de pagina. Als u niet weet waar u naar moet zoeken bezoekt dan deze pagina.)

VeriChip's National Rollout Begins in Palm Beach County, Florida -- Jacobs Family to ``Get Chipped'' May 10, 2002 (Press Release Applied Digital Solutions, 22 april '02)
Opm. EIW: Maak kennis met de "Jacobs", een doorsnee Amerikaans gezin bestaande uit vader Jeffrey, moeder Lesley en hun 14 jaar oude zoon Derek. Zij zullen op 10 mei a.s "gechipped" worden.

De Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) baant weg vrij voor chipimplantaat. (4 april '02)
WASHINGTON - Een bedrijf is van plan om computer I.D chips die onderhuids kunnen worden ingebracht te gaan verkopen nu de FDA heeft laten weten dat ze het implantaat niet zullen reglementeren zolang het maar geen medische informatie bevat. Klik op bovenstaande (engels)talige link voor meer. (Opmerking EIW: Nog een artikel over de Verichip en de 'goedkeuring' van de FDA. Merk a.u.b op dat het nu voornamelijk nog gaat over een computer I.D chip. Iedereen die de ontwikkeling van deze chip heeft gevolgd; eerst was het absoluut niet de bedoeling, althans dat werd ons verteld, dat de chip onderhuids geïmplanteerd zou worden maar uitwendig op het lichaam gedragen, bijv. in/op een soort polsband. Vervolgens zou het ook voor medische doeleinden worden gebruikt. Toen kwam 11 september en ging de chip toch onderhuids. En op dit moment zal deze onderhuidse chip primair gebruikt gaan worden als computer ID. Zou het misschien kunnen dat een soortgelijke chip met ID, inclusief de naam of het getal 666 van het beest, straks 'verplicht' gaat worden om te kunnen kopen of verkopen ? Openbaring 13:16-18) Zie ook het artikel: Merkteken van het beest. )Moet u hier kijken !


Van 'Mondex Philippines'


More on Mondex: "MONDEX is the company providing this cashless system and has already franchised over 20 major nations. This system was created in 1993 by London bankers Tim Jones and Graham Higgins of NATEST/COUTTS, the personal bank of Britain's Royal Family.

The system is based on SMART CARD technology which employs microchips concealed in a plastic card which stores electronic cash, identification, and other information.

All transaction systems are being made secure by adopting SET protocols (Secure Electronic Transaction) and will display the SET MARK.

MON-DEX - A compound of the words MONETARY and DEXTER. Webster's Dictionary Encyclopedia Edition defines these words as: monetary - pertaining to money; dexter - belonging to or located on the right hand; SET - the Egyptian god of evil or Satan."

From: The Cashless Society -- Chris Beardhttp://home.wanadoo.nl/henryv/index.htm

NAAR HOOFDPAGINA